Privacy policy and cookies / Polityka prywatności i ciasteczka

Butra Consulting believes in values of paramount importance like trust, credibility, responsibility and in no instance will reveal any information received from enquirants or customers unless this is required by enforcement of law.

Any information disclosed to us regarding any lawful matter whatsoever is considered confidential and will be protected by us.

Butra Consulting wierzy w wartości o podstawowym znaczeniu, jak zaufanie, wiarygodność, odpowiedzialność i w żadnym wypadku nie ujawni otrzymanych informacji od osoób pytających o usługi lub klientów, chyba że będzie to wymagane z przyczyn prawnych.

Wszelkie informacje nam ujawnione, a dotyczące jakiegolwiek zagadnienia stanowią tajemnicę służbową chronioną przez nas.